Általános Szerződési FeltételekAz Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban: ÁSZF) a megállapodás tartalmazza azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyek alkalmazandóak a http://portal.ghibli.hu internetes weboldal (továbbiakban: Weboldal) használata során. Az "Elfogadom a feltételeket" gombra való kattintással Ön szerződést köt a Ghibli Szállítmányozási Kft.-vel, amellyel Ön (továbbiakban: Ügyfél) elfogadja a Ghibli Szállítmányozási Kft. szabályzatát a Weboldal és a Weboldalon lévő fuvarbörze használatára vonatkozóan.
A Ghibli Szállítmányozási Kft. (továbbiakban: Ghibli) fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.

Jelen ÁSZF 2017.szeptember 1-től hatályos és érvényes.


1. Regisztráció

A Ghibli által működtetett Weboldal és a Weboldal szolgáltatásai elérhetőek azon Ügyfél számára, aki regisztrált, a regisztrációját a Ghibli elfogadta és megadja részére a hozzáférhetőséget, továbbá a fizetős szolgáltatásokért az Ügyfél oldaláról nincs pénzügyi tartozás, elmaradás.

A regisztráció folyamán az Ügyfél köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Amennyiben a Ghibli tudomására jut, hogy az Ügyfél által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a valótlan adatokat megadó Ügyfél hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve megszüntetni. A Ghibli erre abban az esetben is jogosulttá válik, ha az Ügyfél az oldal Weboldal használatához szükséges feltételeket (dokumentumok feltöltése, dokumentumok érvényessége, fizetési kötelezettség) nem, vagy hiányosan teljesíti.


2. Díjak és számlázás, megrendelés, rendelkezésre állás

• Díjmentes szolgáltatások: regisztráció a Weboldalra.
• Díjköteles szolgáltatások: A Ghibli fenntartja magának azt a jogot, hogy az általa működtetett online fuvarbörze (továbbiakban: Ghibli Go) egyes szolgáltatásainak igénybe vétele esetén szolgáltatási díjat (továbbiakban: Licence díj) számoljon fel.

A Ghibli Go szolgáltatásáért a Weboldalon található Licenc díjak az irányadók. A Ghibli Go igénybevételéhez, használatához az Ügyfél részéről az alábbiak szükségesek:

- regisztrált Ügyfél, elfogadott és érvényes, aktív regisztrációval,
- az Ügyfél által megfelelően kitöltött „Adatlap és fizetési megállapodás” dokumentum, melyet kinyomtatott, szabályosan aláírt, lepecsételt és feltöltött a Weboldalon a dokumentumok közé,
- érvényes céges dokumentumok, fedezetigazolt CMR és vagy BÁF biztosítás, melynek másolatát feltöltött a Weboldalon a dokumentumok közé,
- a Ghibli a feltöltött dokumentumokat és cég adatait megfelelőnek találja,
- a kiegyenlített Licence díj.

A felsoroltak nem teljesítése esetén a Ghibli korlátozhatja az Ügyfél hozzáférhetőségét a Ghibli Go szolgáltatáshoz.

A Ghibli jogosult a Licence díjakat egyedileg módosítani, illetve a díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások körét bővíteni, vagy szűkíteni, de erről azonban kötelessége tájékoztatni Felhasználókat legalább 15 naptári nappal a változás életbe lépését megelőzően.

A Ghibli Go szolgáltatás megrendelésének menete a Weboldalon részletesen le van írva, így azt a leírást követve a szolgáltatást a Felhasználó meg tudja rendelni. A „Megrendelem” gombra kattintás csak a folyamat elindítását szolgálja. Ez után a megfelelő banki átutalással tudja az Ügyfél kiegyenlíteni a Licence díjat. A megrendelés akkor zárul le, ha a Licence díj megérkezett a Ghibli bankszámlájára. A Ghibli Go szolgáltatásának rendelkezésre állás ideje a szolgáltatás aktiválásával indul el. Ez külön válik a Licence díj utalásától, mivel a rendelkezésre állást a Licence díj beérkezése után 1 munkanapon belül aktiválja a Ghibli. A rendelkezésre állás ideje minden esetben normál naptári napot jelent és a szolgáltatás aktiválásával indul és a megrendelt csomagban megadott mennyiségű napig tart.

Amennyiben a Felhasználó a már meglévő szolgáltatása mellé másik (magasabb díjszabású, illetve hosszabb szolgáltatási időszakot) kíván megvásárolni, akkor a már megvásárolt szolgáltatásának lejárati dátumát hosszabbítja meg az általa megrendelt és kifizetett rendelkezésre állással, az adott csomaghoz tartozó naptári napokkal.

A Ghibli az Ügyfél részére utólagosan állít ki számlát a Ghibli Go szolgáltatás megrendeléséről.
A Weboldalhoz és a Ghibli Go szolgáltatásaihoz való hozzáférhetőséget a Ghibli megpróbálja a Felhasználók részére folyamatosan biztosítani és ezen elérhetőséget és rendelkezésre állást nem korlátozza, kivétel ez alól a szükséges karbantartási idők és a felmerülő általános vis maiorok (pl.: áramszünet, környezeti katasztrófák, stb.), illetve jelen ÁSZF-ben leírt korlátozási lehetőségek (pl.: felmondás, lejárt CMR és/vagy CMR fedezetigazolás, egyéb jogi problémák). Amennyiben a Ghibli Go szolgáltatásaihoz való hozzáférhetőség leállása, illetve szünetelése meghaladja munkanapok esetében legalább a 8 órát - és ez a leállás nem a felsoroltak alapján áll fenn, hanem kifejezetten a Ghibli hibájából alakult ki,- a Felhasználót megilleti 1 db ingyenes naptári nap, melyet a Ghibli a Felhasználó kérésére jóváír a Felhasználó számára.

A szolgáltatás automatikusan megszűnik a rendelkezésre állás lejáratakor, kivéve, ha a Felhasználó meghosszabbítja azt, egy adott szolgáltatási időszakkal, illetve ha a Felhasználó azt a rendelkezésre állás lejárata előtt felmondja.

Amennyiben a Felhasználó a rendelkezésre állás lejárta előtt fel kívánja mondani a Ghibli Go szolgáltatását, a felmondásról írásban kell értesítenie a Ghiblit. A felmondásnak kötelező tartalmi eleme kell hogy legyen a felmondási időpont, tehát, hogy a Felhasználó mikortól nem kívánja tovább igénybe venni a Ghibli Go szolgáltatását. Amennyiben a Felhasználó a rendelkezésre állás lejárta előtt felmondja a szolgáltatást, a szolgáltatás díja (Licence díj) sem egészben, sem részben nem jár vissza a Felhasználónak, kivétel, ha erről a Ghibli és a Felhasználó külön nem állapodnak meg.


3. Fuvarbörze:

A Weboldalon és a Ghibli Go felületén megjelenített fuvarfeladatok mennyisége, minősége, száma, idő és térbeli korlátozottsága igazodik a mindenkori piaci viszonyokhoz és feltételekhez, így ezek ebből adódóan a Ghibli nem tud ezekért felelősséget vállalni a Felhasználók irányába.

A Weboldalon és a Ghibli Go felületén megjelenített fuvarfeladatok és azok információi, harmadik fél részére a Ghibli hozzájárulása és tudomásul vétele nélkül nem adhatók tovább.

A fuvarfeladat esetében minden esetben a végleges fuvarmegrendelő az irányadó. Az abban leírtak szabályozzák a fuvarfeladat vállalásához és teljesítéséhez szükségeses feltételeket és szabályokat, valamint részletezik a fuvarfeladattal kapcsolatos információkat.


4. Egyéb rendelkezések: - licitálás:

A Ghibli Go felületén a licitálási szabályokat mind a Ghiblinek, mind a Felhasználónak be kell tartania.

A Ghibli Go felületén csak az licitálhat, aki a regisztrációt követően teljes jogú Felhasználó és jelen szabályzat 2-es pontjában írottakat teljesítette.

A licitáló Felhasználó a fuvarbörzén tett licitálásával kötelezettséget vállal arra, hogy a licitálás zárása esetén, az általa megnyert fuvarfeladatott az általa megadott díjtételen kell elvégeznie.

A Felhasználónak a Weboldalra feltett licitajánlatai szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek, vagyis az ettől való elállás sem lehetséges.

A Felhasználó nem licitálhat más nevében, más megbízásából, kizárólag saját maga nevében tehet ajánlatot. Az esetlegesen más nevében, más megbízásából licitáló felhasználó hozzáférését a Ghibli megszüntetheti a licitáló felhasználónevével együtt.

Nem megengedett olyan licitálás, melyhez kapcsolódó fuvarfeladatot a licitáló nem képes az adottságaihoz mérten teljesíteni.
A Ghibli Go egy normál börze oldal, melynek használata a szokásos módon történik. A Felhasználó által leadott licitről a Ghibli értesítést kap, mi után a licitáló és a Ghibli fel tudja venni a kapcsolatot egymással és meg tudnak állapodni a fuvarfeladattal kapcsolatosan, annak teljesítéséről.


5. Adatkezelés:

A Ghibli kijelenti, hogy a Weboldalra a Felhasználók feltöltött dokumentumokat biztonsággal megőrzi és biztosítja, hogy illetéktelen, illetve harmadik fél ne férjen hozzá. Az adatokat a Ghibli csak addig őrzi meg, ameddig az kifejezetten szükséges, betartva a mindenkori ide vonatkozó adatkezelési szabályzásokat, törvényeket.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa a Weboldalra felöltött dokumentumok a Ghibli részére elérhetők lesznek és ezzel megbízást ad a Ghibli részére a dokumentumok kezelésére, megőrzésére, az előző bekezdés betartásával.


6. Vegyes rendelkezések:

A Felhasználó kijelenti, hogy amennyiben a Weboldalt használni kívánja, jelen ÁSZF-et előzőleg elolvassa, a benne foglaltakat megérti és betartja.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen ASZF-ben foglalt feltételeket nem tartja be, a Ghibli megteheti a szükséges jogi lépéseket vele szemben, illetve a Felhasználó fiókját és a Ghibli Go szolgáltatási hozzáférhetőségét korlátozhatja, vagy törölheti.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Teljes név:
Azonosító:
E-mail cím:
Jelszó:
Jelszó mégegyszer:
 elfogadom az adatkezelési szabályzatot
Alvállakozói regisztráció
Kérem adja meg a következő adatokat!

A regisztráció gomb megnyomása után, küldünk önnek egy ellenőrző e-mailt, amiben a linkre kattintva bizonyítja, hogy a megadott email cím helyes. Az ellenőrzést követően kollégánk átnézi az adatlapját, majd ha mindent megfelelőnek talál, akkor aktiválja fiókját, ami után be tud lépni a rendszerbe.